Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar

Vandaag vierde de werkgroep haar 25-jarig jubileum met een lustrumbijeenkomst op het stationsemplacement van de Stoomtram Goes-Borsele (SGB) in Goes. In 1982 was de inventarisatie van objecten langs de voormalige spoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland één van de eerste projecten van wat toen nog de Werkgroep Industriële Archeologie Zeeland heette.

Goederenloods SGBDe jubileumbijeenkomst vond plaats in de uit 1872 daterende voormalige goederenloods, afkomstig van het NS-emplacement in Middelburg, die in 2001 naar het SGB-terrein werd verplaatst en op 13 april 2007 officieel als museumrestaurant in gebruik werd genomen. De exploitatie is in handen van Uitspanning De Goederenloods.

Tijdens de jubileummiddag kwamen onder andere twee sprekers aan het woord. Auteur Wim Hofman blikte terug op de beginperiode van de Werkgroep Industriële Archeologie en de relatie met het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland. De tweede spreker was Peter Nijhof, specialist Gebouwd Erfgoed bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en auteur van diverse publicaties over industrieel erfgoed. Hij hield een presentatie over industriële en ambachtelijke relicten in Zeeuws-Vlaanderen, een volgens de spreker industrieel-historisch rijk gebied vergelijkbaar met Groot-Brittannië waar nog veel overblijfselen op documentatie wachten.

Na de lezingen kregen de aanwezigen een rondleiding over het terrein van de SGB, waar onder andere het tractiegebouw (locomotievenloods), een Rijksmonument uit 1927, en het evenals de goederenloods uit Middelburg afkomstige seinhuisje uit 1920 werden bekeken. Uiteraard was er ook aandacht voor de indrukwekkende hoeveelheid locomotieven, rijtuigen, bagagewagens, postwagens, ketelwagens, goederenwagens en de spoorkraan.

Bronnen:

Reacties zijn gesloten.