Kruitmolen De Eendracht

De archeologen die bezig zijn met het onderzoek naar kruitmolen De Eendracht in de nieuwbouwwijk Mortiere ten zuiden van Middelburg stuitten vandaag op de fundatie van één van de kruitmolens die in de achttiende eeuw in de Mortierepolder en Middelburgse Polder stonden. De molen was onderdeel van buskruitfabriek De Eendracht, een industrieel historisch complex waarover nog weinig bekend is.

Archeologisch onderzoek bij de kruitmolenDe nu blootgelegde resten betreffen de fundatie van een rosmolen, waarbij een paard molenstenen aandreef die salpeter, zwavel en houtskool, de ingrediënten van buskruit, fijnmaalden. De Eendracht is in 1701 gebouwd. In Holland en Zeeland stonden in de achttiende eeuw negentien kruitmolens, waarvan drie rond Middelburg. Kruitmolens waren gevaarlijk, vandaar dat ze buiten de stad stonden. Een andere Middelburgse kruitmolen, De Grenadier, ontplofte in 1802.

Kruitfabriek De Eendracht bestond uit een hoofdgebouw met kleinere dienstgebouwen die een binnenhof omsloten. Vanaf 1812 was het complex in gebruik als boerderij. In 1944 ging boerderij De Eendracht verloren door de inundatie. De straatnamen Eendrachtsweg, Kruitmolenlaan en Goudend (de naam van een andere kruitmolen) herinneren nog aan deze bedrijvigheid. Lees verder Kruitmolen De Eendracht

Graansilo in Middelburg

Klik voor vergrotingIn de PZC van vandaag vraagt de Stichting Vrienden van Middelburg aandacht voor de graansilo aan het Kanaal door Walcheren, één van de vier typerende hoge graansilo’s uit de jaren vijftig die Zeeland nog rijk is. Het Middelburgse exemplaar in zijn huidige gedaante is van 1953, nadat de oorspronkelijke silo uit 1889 van de voormalige meelfabriek in de Tweede Wereldoorlog was beschadigd. Het is thans als industrieel monument vrijwel onherkenbaar omdat een groot deel met moderne gevelplaten is bekleed. Wie dichterbij komt, ziet echter op diverse punten het oude gebouw er nog onder vandaan komen. Lees verder Graansilo in Middelburg