Fototentoonstelling Industrieel Erfgoed Zeeland

In de ZB te Middelburg was van 8 september tot en met 10 oktober 2015 een fototentoonstelling te zien van diverse vormen van industrieel erfgoed in de provincie Zeeland. De tentoonstelling was samengesteld door de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) in het kader van het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed.

Timmerfabriek - Vlissingen
De Timmerfabriek in Vlissingen.

Tot het jongste en daarmee meteen ook het meest kwetsbare culturele erfgoed behoort het industrieel erfgoed. Het is lastig om een nieuwe bestemming te vinden voor industrieel erfgoed dat niet meer in gebruik is. Door de jonge leeftijd heeft het meestal geen monumentenstatus, waardoor sloop dreigt. Ook locatie, vorm en omvang maken hergebruik moeilijk. Maar met veel inspanning, geduld en inzet van vele partijen blijkt het toch mogelijk om tot succesvolle vormen van herbestemming te komen. De foto’s lieten Zeeuwse voorbeelden van beide kanten zien, vergezeld van enige achtergrondinformatie over het object.

ZB| Planbureau en Bibliotheek van ZeelandWaar en wanneer
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg, Kousteensedijk 8, Middelburg. Dinsdag 8 september tot en met zaterdag 10 oktober 2015. Geopend dinsdag tot en met zaterdag.

Links