Machinefabriek De Schelde krijgt uitstel

Vlissingen: Machinefabriek De ScheldeAls zich vóór 1 april 2009 een particuliere investeerder meldt, kan de voormalige machinefabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen behouden blijven. Het gebouw, dat aanvankelijk van sloop was uitgesloten, zou in een nieuw voorstel van B&W aan de Gemeenteraad alsnog gesloopt worden als onderdeel van het wegwerken van de financiële problemen rond het Scheldekwartier. De Gemeenteraad besloot gisteravond echter gehoor te geven aan de vele protesten tegen sloop en een particulier initiatief een kans te bieden.

Ook besloot de raad de laatste torenkraan van De Schelde op te knappen en een plaats te geven in de nieuwe woonwijk. De kraan ligt nu in gedemonteerde toestand naast de timmerfabriek. Ook het zogenaamde ‘Vakbondsgebouw’, tussen 1918 en 1962 in gebruik bij de Bedrijfsgeneeskundige Dienst en bekend als de ‘Verbandkamer’, blijft behouden.

De machinefabriek op 17 maart 1923

De machinefabriek op 17 maart 1923

De machinefabriek van De Schelde is gebouwd in drie traversen, die in de jaren 1913, 1916 en 1919 werden opgeleverd. Dit jaartal werd op iedere traverse vermeld, de linker en rechtertraverse met de aanduiding “machinefabriek”, de middelste traverse – in een iets verhoogde uitsparing – met de naam “De Schelde”, aldus:

anno | machinefabriek | 1913

anno | De Schelde | 1916

anno | machinefabriek | 1919

In de jaren negentig werden de opschriften op de oudste twee traversen overgeschilderd, zodat thans alleen op de meest rechtse traverse de tekst nog leesbaar is. Het gebouw onderging in de loop der jaren vele wijzigingen. Diverse uitbreidingen werden aangebouwd en in 1955 verving men de oorspronkelijke glazen overkapping wegens de hoge energiekosten door een andere dakbedekking.

Op donderdag 20 november vond in bioscoop CineCity in Vlissingen een debat plaats over de toekomst van de voormalige machinefabriek, georganiseerd door de Cultuurwerf Vlissingen en de Initiatiefgroep Scheldekwartier. Voorstanders van behoud kwamen uitgebreid aan het woord en wethouder Piet Polderman verdedigde de plannen van B&W.

De voorstanders wezen op vele geslaagde voorbeelden van hergebruik van fabrieksgebouwen in Nederland en in het buitenland. Specifiek voor scheepswerven zijn er voorbeelden te noemen in Amsterdam met de oude terreinen van de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) aan de noordoever van het IJ. Een geslaagd voorbeeld in het buitenland is te vinden in Oslo waar een sterk met Vlissingen gelijke situatie te zien is. Daar is het oudste, dicht tegen het stadscentrum gelegen gedeelte van de voormalige scheepswerf Aker Mekaniske Verksted omgetoverd tot het populaire winkel-, uitgaans- en appartementencomplex Aker Brygge. Hier was het echter de voormalige scheepswerf die als projectontwikkelaar een particulier aandeel nam in de ontwikkeling van het gebied.

Links:

Reacties zijn gesloten.