Meldpunt Erfgoed Zeeland van start

Vanmiddag wordt het Meldpunt Erfgoed Zeeland gepresenteerd. Via dit Meldpunt wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om melding te doen van onbekend of bedreigd erfgoed. Daarnaast bestaat het Meldpunt uit een netwerkstructuur waarbinnen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en elf Zeeuwse particuliere monumentenorganisaties samenwerken, waaronder de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ).

Website Meldpunt Erfgoed ZeelandZeeland is rijk aan cultureel erfgoed. Gebouwde en landschappelijke elementen en structuren maken hiervan een belangrijk onderdeel uit. Veel van dit erfgoed wordt in het voortbestaan bedreigd, ondanks het feit dat er de laatste jaren een groeiende belangstelling voor (cultuur)historie en monumenten is waar te nemen. Het verdwijnen van dit erfgoed is jammer, aangezien het bepalend is voor de identiteit en eigenheid van de Zeeuwse regio’s. De Provincie Zeeland onderkent dit en heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) opdracht verleend om in samenwerking met de Zeeuwse particuliere monumentenorganisaties een meldpunt voor bedreigd en onbekend erfgoed op te zetten.

De doelstelling van het Meldpunt Erfgoed Zeeland is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het behoud van karakteristieke, beeldbepalende gebouwen, objecten, landschappelijke elementen en structuren in Zeeland. Deze bijdrage wordt geleverd door het in een zo vroeg mogelijk stadium registreren van dit erfgoed en het aansluitend initiëren van behoudsmaatregelen en publieke aandacht.

Links:

De deelnemende particuliere monumentenorganisaties:

Reacties zijn gesloten.