Zeeuws industrieel erfgoed in ‘Bergen op Stoom’

Voorzijde van het boek Bergen op Stoom. Productiebedrijven in de gemeente Bergen op Zoom vanaf 1800 tot 1950Op 18 november werd het boek Bergen op Stoom. Productiebedrijven in de gemeente Bergen op Zoom vanaf 1800 tot 1950 gepresenteerd. In een kloeke, 442 pagina’s omvattende en rijk geïllustreerde uitgave geven zeven auteurs een overzicht van de negentiende en vroeg-twintigste eeuwse industriële geschiedenis van deze Brabantse gemeente.

De bewaard gebleven gebouwen en andere overblijfselen uit het industrieel verleden van de stad Bergen op Zoom en de tot de gemeente behorende dorpen Halsteren en Lepelstraat komen eveneens uitgebreid aan bod. Bergen op Zoom is daarmee de eerste gemeente in Nederland waar het industrieel erfgoed uit deze periode zo uitgebreid is beschreven en vastgelegd.

Door de ligging van deze gemeente op de grens van de provincies Zeeland en Noord-Brabant waren in vele sectoren van het economisch leven ook Zeeuwse invloeden merkbaar. Lees verder Zeeuws industrieel erfgoed in ‘Bergen op Stoom’

Meldpunt Erfgoed Zeeland van start

Vanmiddag wordt het Meldpunt Erfgoed Zeeland gepresenteerd. Via dit Meldpunt wordt het publiek in de gelegenheid gesteld om melding te doen van onbekend of bedreigd erfgoed. Daarnaast bestaat het Meldpunt uit een netwerkstructuur waarbinnen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en elf Zeeuwse particuliere monumentenorganisaties samenwerken, waaronder de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ).

Website Meldpunt Erfgoed ZeelandZeeland is rijk aan cultureel erfgoed. Gebouwde en landschappelijke elementen en structuren maken hiervan een belangrijk onderdeel uit. Veel van dit erfgoed wordt in het voortbestaan bedreigd, ondanks het feit dat er de laatste jaren een groeiende belangstelling voor (cultuur)historie en monumenten is waar te nemen. Het verdwijnen van dit erfgoed is jammer, aangezien het bepalend is voor de identiteit en eigenheid van de Zeeuwse regio’s. De Provincie Zeeland onderkent dit en heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) opdracht verleend om in samenwerking met de Zeeuwse particuliere monumentenorganisaties een meldpunt voor bedreigd en onbekend erfgoed op te zetten. Lees verder Meldpunt Erfgoed Zeeland van start

Muurreclame Velo in Middelburg

De Velo-muurreclame in 2008In een winkel in Middelburg die momenteel wordt verbouwd, dook vandaag een oude muurreclame van het wasmachinemerk Velo op. De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland kreeg de mogelijkheid de advertentietekst fotografisch vast te leggen.

Het pand aan de Lange Delft 127 was één van de 108 winkels waarmee Velo zijn wasmachines zelf verkocht. De tekst op de muur luidt:
EEN HELDERE FRISSCHE WASCH; EEN GROOT GEWIN
GEEFT DE “VELO” IN IEDER HUISGEZIN
Lees verder Muurreclame Velo in Middelburg

Fabrieksschoorstenen

Vandaag was er in de rubriek Buitengebied van de PZC uitgebreid aandacht voor fabrieksschoorstenen. Werkgroeplid Toon Franken pleit in dit artikel de weinige gemetselde fabrieksschoorstenen die nog in Zeeland resteren voor ondergang te behoeden. “Je moet ze als monument proberen aangewezen te krijgen”, zegt Franken in het artikel. “Het is met de schoorsteen bij Poortvliet gelukt”.

De WIEZ maakte een overzicht van alle nog bestaande schoorstenen in Zeeland, al dan niet in ingekorte toestand. De gegevens worden via de prikkers op onderstaande kaart getoond:


Fabrieksschoorstenen in Zeeland weergeven op een grotere kaart

Lees verder Fabrieksschoorstenen

Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar

Vandaag vierde de werkgroep haar 25-jarig jubileum met een lustrumbijeenkomst op het stationsemplacement van de Stoomtram Goes-Borsele (SGB) in Goes. In 1982 was de inventarisatie van objecten langs de voormalige spoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland één van de eerste projecten van wat toen nog de Werkgroep Industriële Archeologie Zeeland heette.

Goederenloods SGBDe jubileumbijeenkomst vond plaats in de uit 1872 daterende voormalige goederenloods, afkomstig van het NS-emplacement in Middelburg, die in 2001 naar het SGB-terrein werd verplaatst en op 13 april 2007 officieel als museumrestaurant in gebruik werd genomen. De exploitatie is in handen van Uitspanning De Goederenloods. Lees verder Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar