Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar

Vandaag vierde de werkgroep haar 25-jarig jubileum met een lustrumbijeenkomst op het stationsemplacement van de Stoomtram Goes-Borsele (SGB) in Goes. In 1982 was de inventarisatie van objecten langs de voormalige spoorlijn door de Zak van Zuid-Beveland één van de eerste projecten van wat toen nog de Werkgroep Industriële Archeologie Zeeland heette.

Goederenloods SGBDe jubileumbijeenkomst vond plaats in de uit 1872 daterende voormalige goederenloods, afkomstig van het NS-emplacement in Middelburg, die in 2001 naar het SGB-terrein werd verplaatst en op 13 april 2007 officieel als museumrestaurant in gebruik werd genomen. De exploitatie is in handen van Uitspanning De Goederenloods. Lees verder Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar