Presentatie Industrieel Museum Zeeland

Logo Industrieel Museum ZeelandOver twee jaar opent in Sas van Gent het Industrieel Museum Zeeland. Vanmiddag presenteerde het museum zich officieel in de beoogde locatie, een voormalige suikerloods in Sas van Gent, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het Zeeuwse bedrijfsleven en overheden, organisaties op het gebied van cultureel erfgoed en betrokken vrijwilligers. Vanavond worden alle inwoners van Sas van Gent geïnformeerd over de plannen van het nieuwe museum. In een plan van aanpak wordt uitgewerkt hoe het museum aan een breed publiek een beeld gaat geven van de industrialisatie van Zeeland en de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen daarvan, zowel in het verleden als het heden en voor de toekomst.

Stichting
Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden de statuten van de Stichting Industrieel Museum Zeeland getekend. Hoewel stichting en gebouw zijn gevestigd in Sas van Gent, gaf wethouder Jaap Bos van de Gemeente Terneuzen in de PZC aan: “Het is geen museum voor Sas van Gent, het is geen museum voor de gemeente Terneuzen, het is een museum voor heel Zeeland. Maar omdat hier, en in Sluiskil, de eerste industrie verrees is het goed dat het museum hier staat”. Gerard van Harten, directeur van Dow Benelux, neemt zitting in het Comité van Aanbeveling, wat hij motiveerde met de opmerking: “De industriële bedrijven kijken meestal naar het heden en de toekomst. We kijken niet zo vaak terug, maar laten we trots zijn op waar we vandaan komen”.

Sas van Gent, Westkade: Industrieel Museum Zeeland
Suiker-entrepot van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek aan de Westkade in Sas van Gent, gebouwd in 1921, de toekomstige huisvesting van het Industrieel Museum Zeeland.

Planning
Stichtingsvoorzitter Frans van den Hemel legde uit dat in drie fasen wordt toegewerkt naar een opening in de zomer van 2013. De eerste fase bestond uit aankoop en restauratie van de locatie met eerste inrichting en de oprichting van de museumstichting. De presentatie van vandaag is de afronding van de eerste fase. Op de website van het museum zal de voortgang te volgen zijn.

Huisvesting
Het nieuwe museum wordt gevestigd in een voormalige suikerloods ten noorden van Sas van Gent aan de Westkade, langs het toeleidingskanaal naar de gedempte Westsluis in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De loods werd in 1921 gebouwd als suiker-entrepot van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent. De “coöperatieve”, in bedrijf van 1899 tot en met 1989, was één van de twee suikerfabrieken in Sas van Gent.

Collectie
De basis van collectie van het museum zijn de objecten die al in het huidige Industrieel Museum in Sas van Gent worden tentoongesteld. Deze zal worden uitgebreid met objecten over de industrialisatie uit de rest van Zeeland. Een nieuw topstuk is de uit 1913 daterende elektrostoomgenerator van de Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation (ACZC), de voormalige cokesfabriek in Sluiskil, voorzien van een groot bedieningspaneel opgebouwd uit marmeren panelen en een balustrade met Jungendstil smeedwerk-motieven. Mede op initiatief van de WIEZ is deze machine na de sluiting van de cokesfabriek in 1999 behouden gebleven. De grotere onderdelen van de generator werden op dinsdag 16 november 2010 verplaatst vanuit de oude bedrijfshal van de cokesfabriek, thans eigendom van Heros, in Sluiskil naar de suikerloods, waar het apparaat in de komende periode door vrijwilligers weer bedrijfsgereed wordt gemaakt.

Sas van Gent, Westkade: Industrieel Museum Zeeland
Billboard aan de gevel van het toekomstige museum, met aandacht voor de montage van de historische stoomgedreven generator uit de cokesfabriek in Sluiskil.

Presentatie
De wijze van presentatie in het toekomstige museum is op dit moment onderwerp van studie. Naast het tentoonstellen van objecten moet er veel te doen zijn voor de bezoekers. Een thematisch presentatie zou de mogelijkheid bieden per kenmerkende sector, bijvoorbeeld energie, chemie, landbouw of scheepsbouw, de technische processen uit te beelden. Door een verbinding te leggen met de producten die in het dagelijks leven worden gebruikt kan een belangrijke educatieve component worden ingevuld.

Vlaanderen
Vooral de industrialisatie van Zeeuws-Vlaanderen werd sterk beïnvloed door Belgische initiatieven. Vandaar dat het nieuwe museum ook over de grens kijkt. Er zijn contacten om met het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) in Gent tot samenwerking te komen. De genoemde stoomgenerator is eigendom van VIAT, de vriendenvereniging van het MIAT, die het in eeuwigdurende bruikleen hebben gegeven aan het museum.

Bedrijfsleven
Het Zeeuwse bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij de inrichting van het museum. Er zal aandacht komen voor alternatieve wijzen van energiewinning, nieuwe technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en onderzoek. Delta, Heros Sluiskil BV en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen hebben hun medewerking al toegezegd. Bedrijven kunnen het museum ook gebruiken voor allerlei soorten bijeenkomsten. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het museum kan tevens een belangrijke rol spelen bij de promotie van technische opleidingen en beroepen.

Bronnen:

Reacties zijn gesloten.