Gevelreclame

De katern Spectrum van de PZC en BN/De Stem pakt vandaag groots uit met een drie pagina’s omvattend artikel over gevelreclames, een ook binnen het industrieel erfgoed vaak veronachtzaamd aspect.

Gevelreclame Magazijn De Duif, Lange Noordstraat, MiddelburgBij gevelreclame, of muurreclame, gaat het om aanduidingen op gevels van gebouwen in de openbare ruimte waarin reclame wordt gemaakt voor een bedrijf, een product of een dienst, door middel van schilderingen van namen, logo’s of afbeeldingen op muren. Ook anderszins aangebrachte aanduidingen, bijvoorbeeld reliëfletters, siersteenwerk, mozaïeken, tegeltableaus en bordjes in hout en metaal worden wel tot dit onderwerp gerekend.

Gevelreclame De Kolenmijn, Voorstad, GoesEen voorbeeld van een geschilderde muurreclame is te vinden in de Voorstad in Goes. Aan de zijgevel van nummer 81 symboliseerde J. Reijnhout van Reijnhout’s Olie- en Kolenhandel “De Kolenmijn” met een gele vlam tegen een witte achtergrond de basis van zijn bedrijf. In 1959 werd de handel verplaatst naar een terrein aan het spoor, maar de buitenreclame is gelukkig blijven bestaan. In sommige plaatsen neemt men het initiatief om de schilderingen op te knappen om ze voor het nageslacht te behouden. De Stichting Tekens aan de Wand inventariseert gevelreclames in Nederland en adviseert bij eventuele restauraties. Zoals op bijgaande foto is te zien is het Goese exemplaar nog redelijk intact, alhoewel de letter “R” inmiddels ondeskundig is “bijgewerkt”.

Als voorbeeld van een gevelreclame die bewust wordt behouden noemt het artikel de reclame voor Solo-margarine in Dreischor. Op initiatief van Hugo Doeleman, voorzitter van de Stichting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland, is deze reclame gerestaureerd. De Stichting Tekens aan de Wand gaf hierbij adviezen.

Ook WIEZ-lid Toon Franken komt in het artikel aan het woord. Hij wijst op teksten als bijvoorbeeld ‘zelfbediening’ of ‘douane’ die nog op gebouwen aanwezig zijn. “Er wordt vaak overheen geschilderd, maar die opschriften zijn het behouden waard”.

Links:

Reacties zijn gesloten.