Oplevering restauratie transformatorstation Groede

Groede, Voorstraat 1: Hoogtoren transformatorstation "Raadhuis"Vandaag werd het gerestaureerde hoogtoren transformatorstation “Raadhuis” aan de Voorstraat 1 te Groede officieel opgeleverd. Het elektriciteitshuisje, gebouwd in 1922 in opdracht van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) en in 1937 uitgebreid met een lager gedeelte in dezelfde stijl, had zijn functie al langere tijd verloren. De wat verscholen ligging aan een toegangsweg naar de sportvelden en verminderd onderhoud maakten dat een mogelijke sloop naderbij kwam. Enkele Zeeuwse erfgoedorganisaties en de provinciale en landelijke besturen van Erfgoedvereniging Heemschut hebben dit in goede samenwerking kunnen voorkomen, met de oplevering van dit opgeknapte jonge monument als resultaat. Lees verder Oplevering restauratie transformatorstation Groede

Aandacht voor behoud van transformatorstations

De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) vraagt vandaag in een artikel in de rubriek Buitengebied van de PZC en in BN/De Stem aandacht voor het behoud van transformatorhuisjes of, zoals ze in de volksmond in Zeeland vaak genoemd worden, de ‘PZEM-kotjes’. Aanleiding is de dreigende sloop van het transformatorstation in Groede, dat het uiterlijk heeft van een Romaanse kerk.

Groede, Voorstraat 1: HoogtorenstationHet trafohuisje is gebouwd in 1922 in opdracht van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) naar een ontwerp van architect Abel Antoon Kok (1881-1951), tevens ontwerper van de gelegen ‘Centrale Westdorpe’. Het staat bekend onder de naam ‘Raadhuis’, naar het nabijgelegen gemeentehuis van de voormalige gemeente Groede. Van dit type ‘hoogtoren’ of ‘hoogtorenstation’ bestaan er nog maar twee, in Clinge en in Groede. Een derde hoogtorenstation, van veel steviger statuur, staat bij Philippine.

Maurice Kindt en Toon Franken van de WIEZ pleiten in het artikel voor behoud van deze industrieel-historisch objecten. Ook de Bond Heemschut zet zich hiervoor in. Als schoolvoorbeeld hoe met dit soort locaal, kleinschalig industrieel erfgoed omgegaan kan worden, wijzen zij op de restauratie van transformatorstation ‘Reedijk’ in Westdorpe. Dit station, eveneens een ontwerp van Keller maar dan in art-deco, werd geheel opgeknapt en op 30 augustus 2007 in oude luister opgeleverd. Lees verder Aandacht voor behoud van transformatorstations