Transformatorstation Reedijk in oude glorie

Transformatorstation ReedijkIn Westdorpe vond vandaag de officiële oplevering plaats van de restauratie van het transformatorstation in Westdorpe. Op initiatief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en met steun van de Gemeente Terneuzen kon het gebouwtje hersteld worden en als een bijzonder stuk industrieel erfgoed bewaard blijven. Met steun van Delta, de huidige eigenaar, werd een tekstbord met uitleg aangebracht.

Het gebouwtje, officieel bekend als ‘tranformatorstation Reedijk’, is één van de oudste transformatorhuisjes in Zeeland. De Gemeente Westdorpe gaf op 4 april 1922 een bouwvergunning af aan de toenmalige Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM). Het is geen monument, maar bijzonder genoeg om te bewaren. Het staat op de splitsing van de Graaf Jansdijk A met de Spoorweg. In de volksmond stond het bekend als het ’PZEM Kotsjen’.

Vanuit de transformatorhuisje werd de electriciteit aan de gebruikers in het dorp geleverd. Het ontving de stroom van de aan de andere zijde van het kanaal gelegen ‘Centrale Westdorpe’ via een ondergrondse kabelaansluiting en onderscheidde zich daarmee van de ’hoogtoren-transformatorstations’ die via bovengrondse kabels het buitengebied van stroom voorzagen. Van deze hoogtorens zijn nog exemplaren te vinden bij Philippine (Kasteelstraat), Clinge (Zeeweg) en Groede.

Het transformatorhuisje in Westdorpe is bijzonder omdat het één van de laatst bewaard gebleven transformatorstations uit deze periode is èn omdat het, in afwijking van andere stations, is ontworpen in Art Deco stijl. Het ontwerp is van de hand van PZEM-tekenaar Cornelis Wilhelmus Bertus (Kees) Keller (1892-1969). Ondanks de strakke typering is het huisje voorzien van een aantal sierlijke details, zoals het schilddak met een met zink omklede nokspits, de sierrand onder het dak, de latei boven de deur, de stenen steunbalk, de handgemaakte deuren en het hang- en sluitwerk.

In 1963 is het verkocht aan de toenmalige gemeente Westdorpe, waarna het onder andere dienst heeft gedaan als opslagplaats voor oud papier. Thans is het eigendom van de gemeente Terneuzen.

Links:

Reacties zijn gesloten.