Muurreclame Velo in Middelburg

De Velo-muurreclame in 2008In een winkel in Middelburg die momenteel wordt verbouwd, dook vandaag een oude muurreclame van het wasmachinemerk Velo op. De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland kreeg de mogelijkheid de advertentietekst fotografisch vast te leggen.

Het pand aan de Lange Delft 127 was één van de 108 winkels waarmee Velo zijn wasmachines zelf verkocht. De tekst op de muur luidt:
EEN HELDERE FRISSCHE WASCH; EEN GROOT GEWIN
GEEFT DE “VELO” IN IEDER HUISGEZIN
Lees verder Muurreclame Velo in Middelburg

Sloop graanpakhuis Firma Serrarens in Goes

Stand van zaken op 29 november 2008In de afgelopen week begon de sloop van het voormalige graanpakhuis van de Firma Serrarens aan de Jacob Valckestraat in Goes. Sinds de jaren zeventig was het gebouw in gebruik als garage en meubelzaak. Op het terrein laat projectontwikkelaar Synchroon uit Gouda het appartementencomplex Villa Valcke bouwen.

Het oorspronkelijke, hoge gebouw is rond 1915 neergezet door Charles Petrus Serrarens uit ’s-Heerenhoek. Hij vestigde hier een inrichting voor het machinaal zuiveren van granen en het bedrijf werd sindsdien aangeduid als graanpakhuis, graanzuiverinrichting of graanschoonderij van Ch.P. Serrarens. In 1923 plaatste hij een gasmotor, in 1928 vervangen door een ruwoliemotor en in 1931 door vier electromotoren. Vanaf 1 september 1959 zetten C. v.d. Borgt en A.P. Priem het bedrijf voort onder de naam Firma Serrarens. Op 31 juli 1976 werd de onderneming opgeheven. Lees verder Sloop graanpakhuis Firma Serrarens in Goes

Machinefabriek De Schelde krijgt uitstel

Vlissingen: Machinefabriek De ScheldeAls zich vóór 1 april 2009 een particuliere investeerder meldt, kan de voormalige machinefabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen behouden blijven. Het gebouw, dat aanvankelijk van sloop was uitgesloten, zou in een nieuw voorstel van B&W aan de Gemeenteraad alsnog gesloopt worden als onderdeel van het wegwerken van de financiële problemen rond het Scheldekwartier. De Gemeenteraad besloot gisteravond echter gehoor te geven aan de vele protesten tegen sloop en een particulier initiatief een kans te bieden.

Ook besloot de raad de laatste torenkraan van De Schelde op te knappen en een plaats te geven in de nieuwe woonwijk. De kraan ligt nu in gedemonteerde toestand naast de timmerfabriek. Ook het zogenaamde ‘Vakbondsgebouw’, tussen 1918 en 1962 in gebruik bij de Bedrijfsgeneeskundige Dienst en bekend als de ‘Verbandkamer’, blijft behouden. Lees verder Machinefabriek De Schelde krijgt uitstel

Eerste steen PZEM-centrale Westdorpe

Eerste steen Centrale 'Westdorpe'Dagblad De Stem brengt vandaag een artikel over het begin van de electriciteitsvoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. In het artikel komt onder andere de inmiddels verdwenen ‘Centrale Westdorpe’ aan de orde, daterend uit 1923, die was gesitueerd aan de westzijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen tussen Sluiskil/Stroodorpe en Driekwart.

Van deze centrale resteert alleen nog de eerste steen met de tekst:

De eerste steen van dit gebouw
is op 21 Maart 1922 gelegd door
Jhr. Mr. J.W. QUARLES van UFFORD
Commissaris der Koningin

Lees verder Eerste steen PZEM-centrale Westdorpe

Aandacht voor behoud van transformatorstations

De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) vraagt vandaag in een artikel in de rubriek Buitengebied van de PZC en in BN/De Stem aandacht voor het behoud van transformatorhuisjes of, zoals ze in de volksmond in Zeeland vaak genoemd worden, de ‘PZEM-kotjes’. Aanleiding is de dreigende sloop van het transformatorstation in Groede, dat het uiterlijk heeft van een Romaanse kerk.

Groede, Voorstraat 1: HoogtorenstationHet trafohuisje is gebouwd in 1922 in opdracht van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) naar een ontwerp van architect Abel Antoon Kok (1881-1951), tevens ontwerper van de gelegen ‘Centrale Westdorpe’. Het staat bekend onder de naam ‘Raadhuis’, naar het nabijgelegen gemeentehuis van de voormalige gemeente Groede. Van dit type ‘hoogtoren’ of ‘hoogtorenstation’ bestaan er nog maar twee, in Clinge en in Groede. Een derde hoogtorenstation, van veel steviger statuur, staat bij Philippine.

Maurice Kindt en Toon Franken van de WIEZ pleiten in het artikel voor behoud van deze industrieel-historisch objecten. Ook de Bond Heemschut zet zich hiervoor in. Als schoolvoorbeeld hoe met dit soort locaal, kleinschalig industrieel erfgoed omgegaan kan worden, wijzen zij op de restauratie van transformatorstation ‘Reedijk’ in Westdorpe. Dit station, eveneens een ontwerp van Keller maar dan in art-deco, werd geheel opgeknapt en op 30 augustus 2007 in oude luister opgeleverd. Lees verder Aandacht voor behoud van transformatorstations

Kanjersubsidie voor timmerfabriek De Schelde

Timmerfabriek aan de Koningsweg, met gedemonteerde kraanMinister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt vandaag bekend dat hij een zogenaamde ‘kanjersubsidie’ toekent voor het restaureren van de timmerfabriek op het oude terrein van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. In totaal geeft het ministerie ruim 34,2 miljoen euro subsidie aan elf grootschalige restauratie-projecten. De timmerfabriek ontvangt het op twee na hoogste bedrag, namelijk 3.428.051 euro. Onder de gelukkigen bevinden zich nog twee andere industriële objecten: de strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda en de Moerputtenbrug in Den Bosch. Vlissingen was door het Ministerie van OCW uitgekozen om het totale bedrag van 34 miljoen euro aan elf projecten bekend te maken. De presentatie vond plaats aan boord van een schip in Vlissingen. De miljoenensubsidies zijn onderdeel van de Najaarsnota 2006, waarin 140 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het wegwerken van de restauratieachterstanden. Lees verder Kanjersubsidie voor timmerfabriek De Schelde

Fabrieksschoorstenen

Vandaag was er in de rubriek Buitengebied van de PZC uitgebreid aandacht voor fabrieksschoorstenen. Werkgroeplid Toon Franken pleit in dit artikel de weinige gemetselde fabrieksschoorstenen die nog in Zeeland resteren voor ondergang te behoeden. “Je moet ze als monument proberen aangewezen te krijgen”, zegt Franken in het artikel. “Het is met de schoorsteen bij Poortvliet gelukt”.

De WIEZ maakte een overzicht van alle nog bestaande schoorstenen in Zeeland, al dan niet in ingekorte toestand. De gegevens worden via de prikkers op onderstaande kaart getoond:


Fabrieksschoorstenen in Zeeland weergeven op een grotere kaart

Lees verder Fabrieksschoorstenen

Toekomst tramremise Draaibrug

In BN/De Stem wordt vandaag aandacht geschonken aan de voormalige tramremise in Draaibrug, die al enige jaren leeg staat en waarvoor de eigenaar een nieuwe bestemming zoekt. De remise is gebouwd in 1887 en was tot 1949 in gebruik als stalling en werkplaats voor de locomotieven en rijtuigen van de Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem NV (SBM). Daarna kwam het gebouw in gebruik bij plaatselijke landbouwers voor de opslag van aardappelen en uien. Het bouwwerk kampt met veel achterstallig onderhoud.

draaibrugVanwege het achterstallig onderhoud zijn potentiële kopers schaars en is het moeilijk een herbestemming te vinden. De Gemeente Sluis heeft al aangegeven geen fondsen te hebben om het pand zelf te kopen, maar wil meewerken aan plannen die het gebouw een nieuwe functie en een nieuwe toekomst kunnen geven. Lees verder Toekomst tramremise Draaibrug

Gevelreclame

De katern Spectrum van de PZC en BN/De Stem pakt vandaag groots uit met een drie pagina’s omvattend artikel over gevelreclames, een ook binnen het industrieel erfgoed vaak veronachtzaamd aspect.

Gevelreclame Magazijn De Duif, Lange Noordstraat, MiddelburgBij gevelreclame, of muurreclame, gaat het om aanduidingen op gevels van gebouwen in de openbare ruimte waarin reclame wordt gemaakt voor een bedrijf, een product of een dienst, door middel van schilderingen van namen, logo’s of afbeeldingen op muren. Ook anderszins aangebrachte aanduidingen, bijvoorbeeld reliëfletters, siersteenwerk, mozaïeken, tegeltableaus en bordjes in hout en metaal worden wel tot dit onderwerp gerekend. Lees verder Gevelreclame

Fiat-garage Vlissingen gesloopt

Fiat-garage, Koningsweg, VlissingenVandaag brengt de PZC het bericht dat het kenmerkende pand met het lessenaarsdak bij de Keersluisbrug in Vlissingen, op de hoek van de Koningsweg en de Paul Krugerstraat, wordt gesloopt. Het officiële adres is Koningsweg 49.

Het pand dateert uit 1949 en werd gebouwd als garage. Het was een vroeg ontwerp van architect Piet Götzen (1914-1977). Frappant is dat nog geen twee maanden geleden tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2007, dit pand werd aangedaan als onderdeel van een fietstocht langs moderne monumenten in Vlissingen onder leiding van architect Johan de Koning, waarbij vooral het oeuvre van Götzen centraal stond. Lees verder Fiat-garage Vlissingen gesloopt